Part 7 - Reading Comprehension


1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 7 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.

 

 

- Bạn sẽ gặp những đoạn văn đơn (single passage) và cặp đoạn văn (double passage). Đoạn văn đơn có khoảng 2 – 3 câu hỏi kèm theo, còn cặp đoạn văn thường có 5 câu hỏi kèm theo.

- Điều quan trọng là bạn phải đọc câu hỏi thật cẩn thận. Trả lời tất cả các câu hỏi dựa trên thông tin được trình bày trong đoạn văn một cách trực tiếp, hoặc được ngụ ý.

- Khi bạn luyện tập cho Part 7, cố gắng tập trung vào chủ đề của đoạn văn. Hãy đọc câu hỏi và những lựa chọn trả lời trước khi bạn đọc đoạn văn.

- Khi bạn tìm câu trả lời trong đoạn văn, bạn không chỉ nhìn vào những từ trực tiếp trả lời, mà còn phải nhìn vào những từ, cụm từ đồng nghĩa của chúng, hoặc những câu trả lời được ngụ ý.

- Trong bài giảng này, bạn sẽ luyện tập trên những đoạn văn thuộc dạng quảng cáo, thư báo, thông báo, mẫu đơn, bảng biểu, thư tín và những dạng khác. Đây là những thể loại bài đọc rất hay gặp trong đề thi TOEIC mới.

a. Đoạn văn đơn

- Part 7 của đề thi TOEIC mới có tất cả 28 câu hỏi cho những đoạn văn đơn. Bạn sẽ gặp những câu hỏi hỏi về đại ý, hỏi về những chi tiết cụ thể, câu hỏi đòi hỏi sự suy luận để trả lời, và câu hỏi kiểm tra vốn từ vựng.

- Phần Luyện tập với một số lượng lớn bài tập sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng đọc hiểu của mình.

Bạn phải làm hết những bài tập này. Hãy tự tạo cho mình sự kỷ luật để tiến bộ. Trong khi làm bài, cố gắng làm nhanh mà cẩn thận.

Click vào những link bài tập dưới đây để làm bài.

- Luyện tập: Quảng cáo

- Luyện tập: Bản tin

- Luyện tập: Mẫu đơn và bảng biểu

- Luyện tập: Nhãn hàng hóa

- Luyện tập: Thư tín thương mại

b. Cặp đoạn văn

- Hai mươi câu hỏi cuối cùng của đề thi TOEIC mới là dựa trên các cặp đoạn văn. Có bốn cặp đoạn văn, kèm theo 5 câu hỏi cho mỗi cặp. Những dạng đoạn văn trong các cặp cũng tương tự như những dạng bạn đã tập luyện trên đây. Một cặp có thể bao gồm 2 e-mail, hoặc gồm một bài quảng cáo và một lá thư, hay gồm một hóa đơn và một bản fax…

- Phần Luyện tập với một số lượng lớn câu hỏi sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng đọc hiểu của mình.

Bạn phải làm hết những bài tập này. Hãy tự tạo cho mình sự kỷ luật để tiến bộ. Trong khi làm bài, cố gắng làm nhanh mà cẩn thận.

Click vào link bài tập dưới đây để làm bài.

- Luyện tập: Cặp đoạn văn (Nâng cao)

2. Ôn tập phần Đọc Hiểu

Vậy là bạn đã đi hết các chiến lược và làm hết các bài tập từ Part 5 tới Part 7. Bây giờ là lúc bạn thử sức mình với đề thi thử cho toàn phần Reading của bài thi TOEIC mới. Bài thi dưới đây gồm 100 câu hỏi phần Reading, với thời gian làm bài là 75 phút. Bài thi được thiết kế giống như trong đề thi TOEIC thật.

Click vào link dưới đây để bắt đầu. Trong khi làm bài, cố gắng làm nhanh mà cẩn thận.

ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU

BÌNH LUẬN