Khóa Trung cấp - Part 3: Conversations


1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 3 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

Directions: You will hear some conversations between two people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

 

 

- Bài giảng và bài tập phần này sẽ giúp bạn rèn luyện những chiến lược nghe hội thoại và chọn câu trả lời đúng. Bạn sẽ học cách sử dụng các đầu mối trong ngữ cảnh để đoán xem hội thoại nói về cái gì. Các bài tập cũng sẽ cải thiện vốn từ vựng của bạn qua những cách cụ thể.

 

CHIẾN LƯỢC VỀ TỪ VỰNG

* Từ câu hỏi và các câu trả lời lựa chọn, bạn cố gắng đoán xem đoạn hội thoại nói về cái gì.

* Tìm nghe những từ có liên quan tới 5 chủ đề dưới đây:

Nghề nghiệp         Who?

  Hành động            What?

  Thời gian              When?

   Nơi chốn              Where?

  Lý do                   Why?

 

 

 

CHIẾN LƯỢC NGHE

* Đọc câu hỏi và những câu trả lời lựa chọn trước khi bạn nghe audio.

* Nghe cả ý chính và câu trả lời cụ thể cho câu hỏi.

 

 
2. Luyện tập chiến lược

a. Bài tập thực hành

- Bạn hãy làm hết các bài tập thực hành sau để ôn luyện chiến lược. Bạn lưu ý là trong bài tập thực hành, chỉ có 1 câu hỏi cho mỗi đoạn hội thoại, nhằm tập trung vào một dạng câu hỏi.

- Click vào tên các bài tập để làm bài:

Bài tập với câu hỏi Who

Bài tập với câu hỏi What

Bài tập với câu hỏi When

Bài tập với câu hỏi Where

Bài tập với câu hỏi Why

b. Luyện tập chiến lược

- Những bài luyện tập chiến lược được thiết kế giống như trong đề thi TOEIC thật, tức là sẽ có tới 3 câu hỏi cho mỗi đoạn hội thoại. Chúng giúp  phát triển trí nhớ của bạn. Bạn phải nhớ nhiều chi tiết để trả lời đúng các câu hỏi.

- Bạn hãy làm hết những bài tập này, sử dụng những chiến lược đã học.

Luyện tập chiến lược: Who?

Luyện tập chiến lược: What?

Luyện tập chiến lược: When?

Luyện tập chiến lược: Where?

Luyện tập chiến lược: Why?

c. Bài tập tổng hợp

Để ôn tập Part 3 một lần nữa, bạn hãy làm bài tập tổng hợp bao gồm tất cả các mẫu câu hỏi mà bạn đã luyện nghe. Bài tập được thiết kế giống như phần thi Part 3 của đề thi thật.

Click vào đây để làm bài: Bài tập ôn tập Part 3

3. Các bài luyện thi tăng cường:

Luyện tập củng cố Part 3 – Bài số 1

Luyện tập củng cố Part 3 – Bài số 2

Luyện tập củng cố Part 3 – Bài số 3

Luyện tập củng cố Part 3 – Bài số 4

 

BÌNH LUẬN

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online