READING


Những bài giảng trong chuyên mục Reading sẽ giúp bạn những điều sau:

* Ôn lại và tập trung vào những chủ điểm ngữ pháp
 
* Dựa vào ngữ cảnh để chọn ra đáp án đúng.
 
* Nhận ra những câu trả lời sai.
 
* Nhận ra những câu trả lời ngụ ý.
 
* Tăng vốn từ vựng và khả năng dịch ý của câu.

 

BÌNH LUẬN