Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình

luyện thi TOEIC

trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
Bài giảng

Bài 1 - Part 6 – Text Completion
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 6 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
thuaki9872   lilo16   vythuy   tieutambang   penguin   trung tâm   chickenitsme   tuanghe   winki   minhq4   mattroilanh211686   conon   aoanh-9x   bigbang147   maithy   soi   hangana   svt   shania   nnthoang   ITM   tiasang_2961989   ittich126   manhcn   hieupro   tin   nguyencuong   tra mi   thuti   haythata   BlackEye   zenden   lieu   hueanh   vankhanh   nbngoc22   hothaiquang   vanthuocdlu   blood_moon   Hai399   dungtran   refrain   huucan0206   ngaydautien86   tuantaishan   anh3   wwtoomdkww   khoa081287   hdkhang999   victim_hackdl   yenle