Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình

luyện thi TOEIC

trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
Bài giảng

Bài 1 - Part 6 – Text Completion
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 6 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
nam10   manhcn   nguyenhien   overmimi   ngominhvy   manhau   langtung   duyhan   spain_1909   tra mi   hathihanh   luckystar   alevious   Son   alocos   cuongbd   voducnam   mary   duong   van vo   daiviet   haibtre   huyen57603   luong   huyentrang174   duyetweb   nn   hoangson   vicleo7   strategy   dinhlan   xuantipe   Thocua05   vuquocuy   tienusd   xhung   sahu   edogawaconan1409   hieuht   nobita0i0   minhnhatltm   mhuongbk   gialangthao   anhtuan   jo3l   chinh    ngoquangngo   phượng   vivian3004   onnix   Lien_sifa