Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình

luyện thi TOEIC

trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
Bài giảng

Bài 1 - READING
Những bài giảng trong chuyên mục Reading sẽ giúp bạn những điều sau:

Bài 2 - Part 5 – Incomplete Sentences
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 5 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 
Nhóm bài Từ loại và cách dùng từ
Nhóm bài Thì của động từ
Nhóm bài Cụm động từ
Nhóm bài Khác
Bài 53: PHRASAL VERBS

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
huebi   061187   tivanthanh   lythanhhai84   maruko1703   lenhi   Riko   phuong218   manhau   hoahongxanh777   nmp512   vohiep   chien sen   pvn08   pthang   hapham26   maigiang   thangnhoc_35   luvluv   tuanghe   pretty   vuquocuy   house018   mineur   chanhchua   truongqv   conduongxanhmaula   mytu   leejanghuy   ndp   hanhlap   khoa081287   ngtrsonevc   tvdung   nuthan.lovely   Nhuan   contam0214   bongbong   neo2910   HIEN LUONG   vuxuanbien   duyetweb   cobevuitinh   tuantaishan   hoalienbao   phagia   ahxd   thai6a6   ketban   p3_xjnh   ngua we