Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình

luyện thi TOEIC

trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
Bài giảng

Bài 1 - Part 3 – Conversations
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 3 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 
Nhóm bài Câu trả lời gián tiếp

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
manhhong16041991@gmail.com   mitu   NL04   tony   vivian3004   tcvn6909   voh9   namoc147   catailyst   victim_hackdl   giuseppe   nqtung   thanhmeo   bigbang147   lochuynh   lejane   kdang   yahoo   vodanhkiem8   khoanam   TALAH   teo   duy1221   huuloc   Haiphuong   honghanh   lunglinh   NguyenNhungRose   nvtrung007   quangcps   delete_phan   nhimkoi   thaigia   chimheobc   neo2910   hieupro   quang7651   tra mi   utnho   meohoang   BLUESKY   vandang   Xmen2k6   haiquan   tuanlinh   trongthuc   soanduc   latuminh   Hoangnhan   ngocthang198   Bị Gấu Cắn