Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình

luyện thi TOEIC

trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
Bài giảng

Bài 1 - LISTENING COMPREHENSION
Tổng quan

Khi bạn nghe những người khác nói chuyện, hoặc tự mình tham gia vào một cuộc hội thoại, bạn có những đầu mối giúp bạn hiểu đoạn hội thoại nói về chủ đề gì. Những đầu mối này có thể nhìn thấy được, ví dụ như địa điểm, hoặc nghe thấy được, ví dụ như tiếng ồn trên đường phố.

Bài 2 - Part 1 – Photos
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 1 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 
Nhóm bài Luyện nghe giới từ
Nhóm bài Từ trong ngữ cảnh khác

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
nam10   conduongxanhmaula   maigiang   manhdt   hoangbach_shine   thien duc   nnapdt_csj   Duy Hieu 1984   thienkhuc   chien sen   leqhuy85   alevious   NL04   Mai Linh   Manh Hung   tuantt   meocon   phulit   HOAN PHI ANH   huucan0206   tuanvt0607   daitop   songthom   thienphuc   baochau   hvphuong   hoainhan000   khido   mr.bao   chimheobc   susu_buta   ntthang   flower   XHTT   ttv_aj   Buddy   phienhong   Kuti   tuanngoc   winnguyen243   tyty0880   tranhuan   lifetime157   caovanthap   thanhmo   tidus242   happyguide    pingpong   xuandt85   vohiep   thienan