Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình

luyện thi TOEIC

trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
Bài giảng

Bài 1 - LISTENING COMPREHENSION
Tổng quan

Khi bạn nghe những người khác nói chuyện, hoặc tự mình tham gia vào một cuộc hội thoại, bạn có những đầu mối giúp bạn hiểu đoạn hội thoại nói về chủ đề gì. Những đầu mối này có thể nhìn thấy được, ví dụ như địa điểm, hoặc nghe thấy được, ví dụ như tiếng ồn trên đường phố.

Bài 2 - Part 1 – Photos
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 1 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 
Nhóm bài Luyện nghe giới từ
Nhóm bài Từ trong ngữ cảnh khác

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
huebi   kimknon   lienhuong   phunam   thienan   hdkhang999   ngocdunghd   phidao   asimor   lngiang   hvphuong   dominhhuy99   generan   hailie   vietthang37   neo2910   dieprock   congtrinh119   thanhhuyen   locpk   pio   huuloc   songsinh_o2mini   lethuyvan   kiss   hoalienbao   hapham26   vhblinh   nobita0i0   holderbank   catailyst   zchumo   minhkhaia5   strategy   clover111   hienvan   cuchuoi   minhcn   manhau   cuocsonglacuatoi   MINHHAI   Tiger240187   nhonvothanh   hoang   hong van   hodphong   YoniFan   nhuanh   baotruyphong   phienhong   hongquan