Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình

luyện thi TOEIC

trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
Bài giảng

Bài 1 - LISTENING COMPREHENSION
Tổng quan

Khi bạn nghe những người khác nói chuyện, hoặc tự mình tham gia vào một cuộc hội thoại, bạn có những đầu mối giúp bạn hiểu đoạn hội thoại nói về chủ đề gì. Những đầu mối này có thể nhìn thấy được, ví dụ như địa điểm, hoặc nghe thấy được, ví dụ như tiếng ồn trên đường phố.

Bài 2 - Part 1 – Photos
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 1 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 
Nhóm bài Luyện nghe giới từ
Nhóm bài Từ trong ngữ cảnh khác

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
hoconline80   lejane   lamqn   lamphuong   hieusv   vananhhoangthi   nhonvothanh   vannho228248   minhkhoa   vipvuivn   tranduc   hong van   sao băng   tranglq   ThamVan   duy1221   kimkim68   kelangthang2005   tiên123456   sahu   xuannguyen   Creater   dunghieu   phuc   fujisan   pretty   haidangxdt   mavach11   baby   hoacat   nguyennamdlk   ngaydautien86   phong   mayphieulang   leuchong   yahoo   acon   lamminhchinh   Applechu   kenvin152   camau1112   huyen57603   ngaynha   tieutambang   crazy123456   truongqv   t2d   boyverykho   alocos   besori   thienkhoa