Đây là chương trình

luyện thi TOEIC

dành cho những bạn mong muốn khoảng 400-550 điểm và những người mới bắt đầu

luyện thi TOEIC online

hoặc trình độ hiện tại còn khá hạn chế.

Bài giảng

Bài 1 - READING
Trong chuyên mục thứ hai của đề thi TOEIC mới, bạn sẽ được kiểm tra xem bạn hiểu tiếng Anh viết tốt như thế nào. Có ba phần trong chuyên mục này với những lời chỉ dẫn đặc biệt cho mỗi phần:

Bài 2 - Part 5 – Incomplete Sentences
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 5 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 
Nhóm bài Thì của động từ
Nhóm bài Cụm động từ
Nhóm bài Những vấn đề ngữ pháp khác
Nhóm bài Khác
Bài 39: TAG-QUESTION
Bài 86: NOUN CLAUSES.
Bài 128: EMPHATIC FORMS

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
tangtit93   minhkhanh   bluetea   pio   lekhatu   sunshine142   vantho   maianh   chipbee19   locphat6886   tanthuyhoang   ccy   nhoty   blackbell   heiwahnvn   YoniFan   banhbaokhin   binbindot   vinhsg   Creater   phidao   snc   sunflower   vanlongtien   lamthang0105   nhatrangxanh   tuanlinh   gaucon   vandang   meobeo_th   xhung   nguyenvankien   nguyendong   heroguru118   huu tho   vothequang113   duongpx63   camthuy   huuloc   duonghuubinh   hoangduydep   quachtanlap   teo   nguyenhongduong   hoangan   lam   ducnok   kingkhoa   jecki87   Huong   truongqv