Đây là chương trình

luyện thi TOEIC

dành cho những bạn mong muốn khoảng 400-550 điểm và những người mới bắt đầu

luyện thi TOEIC online

hoặc trình độ hiện tại còn khá hạn chế.

Bài giảng

Bài 1 - Part 3 – Conversations
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 3 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
bingoan   qhuyhh117   mwmt   giang   chanhchua   lai rai   nkncuong   billionare   minhducbtx   alevious   vantho   chopes   mluan1905   chocolate   philong   thanh_dv   thuý   tra mi   tenjin4t   ngmnguyen   ntm18973   tnga279   thanh tha   giuseppe   myha_hh   nguyennhatminh   onnix   chimheobc   house018   DUY   zotazohay   broker_hp   sang.3042917   thienphuc   luckymen131   misa_tini   lpminh   tranglq   latannguyen   toquyen815   nguyenhung9633   tbc   ilic   winki   xhung   firedrake1484   spider man   levantheotg   thanhhuyen2788   tyty0880   hungnguyen_dcxd