Đây là chương trình

luyện thi TOEIC

dành cho những bạn mong muốn khoảng 400-550 điểm và những người mới bắt đầu

luyện thi TOEIC online

hoặc trình độ hiện tại còn khá hạn chế.

Bài giảng

Bài 1 - Part 3 – Conversations
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 3 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

Bạn có biết?

Đang luyện thi TOEIC online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
lifetime157   chipbee19   nokida   aquariusbaobinh   maykute   ztamz   chai35   tranyb   tienusd   winblack85   thanh   doanminhquyet   tuan   thuc   denbila   boomboy   bookwormgiang   b1win   scythehorse   vanvy333   nghianvn   lochuynh   truong   RwDxqWIpmcOoevsB   hoahuongduong   benhocon   lehoa   toroko   9999   catailyst   minhnhatltm   dothuhuyen   matbien   tienbanh   vananhhoangthi   langdzu   kimyen   chican   jecki87   baoyen4ever   Mattroi   quang94   steven123   daochichkid7   t2d   04101986   allan    vietthang37   thangtin   favlink