Luyện Thi TOEIC

LOPHOC24H.COM đã giúp đỡ thành công rất nhiều người muốn lấy chứng chỉ TOEIC. Khóa

luyện thi TOEIC online

này được thiết kế cho tất cả các đối tượng khác nhau, phù hợp với các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc những người đi làm muốn tìm việc mới hay thi nâng ngạch.

Khóa luyện thi TOEIC online này dành cho các bạn mức điểm mong muốn khoảng 400-550 điểm và những người mới bắt đầu luyện thi TOEIC hoặc trình độ hiện tại còn khá hạn chế.

Part 1: Photos Part 2: Question & Response
Part 3: Conversations Part 4: Talks
Part 5: Incomplete Sentences Part 6: Text Completion
Part 7: Single Passages Part 8: Double Passages
luyen-thi-toeic-online