Tổng hợp các bài tập

Luyện nghe tiếng Nhật N4

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Bạn có biết?

Đang học tiếng Nhật online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
kaka_02468   thiennguyen   akechi   azaaza   danghung   suby   tivanthanh   jeko   HanhTung2007   namcoi89   hoanghoan   cong86   vannho228248   vankhoi   bluetooth217   Bị Gấu Cắn   nguyencuong   thangvu0802   lamtruong   Ninh   lochuynh   xinoob   utbig   Tran Dao   minhkhoibk   songsinh_o2mini   TuanPhuong   Ari_727   Hoangva   jo3l   badanh   sondsk   SlashCross   ngmnguyen   nhchi   lebanhan   yentrang   khoaingo   nguyenson20   huyhoangb22   hathien_275   hai yen   dung.bt1   somus02   anhvu_175   thuttm   misa_tini   thanh   khanh   bluetea