Tổng hợp các bài tập

Luyện nghe tiếng Nhật N4

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Bạn có biết?

Đang học tiếng Nhật online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
nam10   cao dinh   vanthuong842008   winki   BinLe   jeko   nguyentrungthanh   xuantipe   truongvanvyan   duong   ngovanvuk4   nhchi   nhocquy   kenise   saidloveyou   vomenh   dinhquyton   kimnguyen   binhan   pthang   tennisbk   sorcerer   TIMO014   cuchuoi   lamminhchinh   tanthuyhoang   lythanhhai84   baoquocht   thach2uynh   nhuanh   mhoang159   mika   catusthorn   nguyenvankien   Hai399   conduongxanhmaula   linhkent   thuc   manhtruong   manhdt   sevenlove555   minhcuong   ahxd   anh hai   thanhp   TuHai   tcvn6909   alocos   lamsino   PhuongND   minhcn