Tổng hợp các bài tập

Luyện nghe tiếng Nhật N4

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Bạn có biết?

Đang học tiếng Nhật online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
tangtit93   bebi27   Pink   mr.bao   tai   tienbanh   thanhhuyen2788   levantheotg   yaiba2106   phuonglgv   shania   hồng phúc   ngodzung67   Ducnam   dieunguyen_pt   tuantt   HanhTung2007   737090   tieutambang   nguoihung   truong   philong   phượng   conon   btnukrnet   vannhat   ngoquangngo   chungnn84   tridoan   PhuongND   minhkhoa   DeeD   thocon   Dapdt   nguyenhien   phongvan1012   ngoc tu   hoanghantt   ketban   Ari_727   daochichkid7   gentlebenho   longtu   lethuyvan   muonthua82   latannguyen   FH   thien duc   hung.nguyen   hntruc   anh hai