Tổng hợp các bài tập

Ngữ pháp tiếng Nhật N4

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Ngữ pháp tiếng Nhật N4

Bài 1: Luyện đọc - Bài số 13 Bài 2: Đề số 1: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 3: Đề số 2: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 4: Đề số 3: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 5: Đề số 4: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 6: Đề số 5: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 7: Đề số 6: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 8: Đề số 7: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 9: Đề số 8: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 10: Đề số 9: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 11: Đề số 10: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 12: Đề số 11: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 13: Đề số 12: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 14: Đề số 13: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 15: Đề số 14: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 16: Đề số 15: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 17: Đề số 16: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 18: Đề số 17: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 19: Đề số 18: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 20: Đề số 19: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 21: Đề số 20: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 22: Đề số 21: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 23: Đề số 22: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 24: Đề số 23: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 25: Đề số 24: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 26: Đề số 25: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 27: Đề số 26: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 28: Đề số 27: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 29: Đề số 28: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 30: Đề số 29: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 31: Đề số 30 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 32: Đề số 31 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 33: Đề số 32 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 34: Đề số 33 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 35: Đề số 34 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 36: Đề số 35 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 37: Đề số 36 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 38: Đề số 37 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 39: Đề số 38 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 40: Đề số 39 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 41: Đề số 40 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 42: Đề số 41 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 43: Đề số 42 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 44: Đề số 43 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 45: Đề số 44 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 46: Đề số 45 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 47: Đề số 46 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 48: Đề số 47 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 49: Đề số 48 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 50: Đề số 49 : Luyện thi Ngữ Pháp N4

Bạn có biết?

Đang học tiếng Nhật online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
nnkkbb961999   chocolate   schule   dungtam   BinLe   nuthan.lovely   vungtau05   hdx_it   NGỌC HÂN   mainguyen2401   boorin712   Pink   freeter_vn   levantheotg   nhnt_111109   socola   chip8412   123456   hdkhang999   vungtroibinhyen   muonhocthemphuc   luckystar   hieu11   nhuanh81   dangcuong   hungvh   scythehorse   tuanvmp   lngiang   chaunhu5   nxnghe   kuSin   klinsmann   tranyb   coiamxanh   mochap   shin   huylien   vomenh   LAMHIEN   trucch   hoang   heroguru118   khanh   locpk   masfwu   maianh   spain_1909   nhonvothanh   longnihon   quangteo901