Tổng hợp các bài tập

Luyện nghe tiếng Nhật N3

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Bạn có biết?

Đang học tiếng Nhật online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
qp   lhdung   thuypharmak37   061187   phap   davidcon   cotuong05   nguyenthikimloan   pvn08   chuhuong197   sicilymax   boorin712   Ari_727   baochau   phuong218   leduyd@t   huntersun   vinhsg   davidtran94   toilaai1806   strategy   kiemha   bigbang147   nguyet_thù89   volga   tuanghe   mytu   nghihe   thu   luvluv   tranyb   nguyen del   trongthuc   Anh   cuchuoi   mainguyen2401   coiamxanh   Zin cute   Fransphu   gabeo   shiloh   hp5550_4700   ngoclinhdkh   canhcutcut   broker_hp   dphvu   nhung   Kim Sơn   haidangxdt   vungtroibinhyen   vqphuong