Tổng hợp các bài tập

Luyện đọc tiếng Nhật N2

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Bạn có biết?

Đang học tiếng Nhật online

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
qp   quang94   hathihanh   hiếunghĩa   hothaiquang   hanhlap   tra mi   nobita0i0   dghhoa   dung.bt1   sunflower   phuc   changtraihamvui   cutinh   phuonglgv   duyhan   chai35   h191287   tbc   lhdung   leduc49   trung24282   huynhvt_nd   the_future   baoboithanki   meoonline   tuanregedit   thanhkha   chinychoh   ajione   vythuy   Dapdt   Raiso   hung   ngominhvy   bachkilan   phuong061   duyniit   boasinh   hoatieu01   Nhuan   hieu11   toiyeuquynhtrang   tranchien1234   jeko   trieuminh68   phuong218   minhkhanh   atynhi   phong   travanta