Tổng hợp các bài tập

Ngữ pháp tiếng Nhật N1

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
nam10   mikey   lpminh   delete_phan   ngoisaodienanh2088   hodphong   house018   heomap83   hung.nguyen   binhan   huyentrang174   forever   lochuynh   vuong du long   sondsk   PThuyKTDK   b1win   ruby_102   anh hai   binbindot   quynhtran   meohoang   bluetea   pigking_05pdh   meocon   ztamz   zzzzzzz   hoangduydep   aquariusbaobinh   thuytien2008   DUY   ice_cream88   coiamxanh   thainn   iloeve   khido   rosesea8387   ngohienphong   toroko   anna   mitu   vuuy   English   lieu   tantien   luckystar   mealone   ashketchum   simbim   Ninh   nguyenhao