Ngữ pháp tiếng Nhật N3


Ngữ pháp cơ bản

Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Tính từ i trong tiếng Nhật
Tổng hợp toàn bộ tính từ ngắn đuôi i trong tiếng Nhật
Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Bài 3 : Tính từ shii trong tiếng Nhật
Tổng hợp toàn bộ các tính từ shii trong tiếng Nhật
Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Bài 4: Tính từ shii trong tiếng Nhật
Tổng hợp tính từ đuôi shii trong tiếng Nhật

Ôn tập từ vựng

Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 7: Thân thích 親戚
nói về những người thân thích trong gia đình
Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 16 Động tác của chân 手の働き
Các từ nói về động tác , cử động của chân
Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 25 Huyết dịch 血液
Các từ nói về huyết dịch , máu

Học Kanji


Khác

索引 ( mục lục cấu trúc ngữ pháp N3)
Các bạn tự nhớ lại các cấu trúc và nghĩa của cấu trúc mà không hỏi ai nhé.hãy tập trung để nhớ .