Skip Discover Education Main Navigation
Trang chủ > Khóa học TOEIC
Luyện thi TOEIC trực tuyến với các kiến thức căn bản nhất cho cùng với chiến lược học và thi hiệu quả.
  • Bài giảng, kỹ năng làm bài...
  • Luyện nghe
  • Luyện đọc
Khóa luyện thi TOEIC online này dành cho các học viên đã hoàn thành khóa Introductory, giúp học viên đạt trình độ trung cấp về tiếng Anh.
  • Bài giảng, kỹ năng làm bài...
  • Luyện nghe
  • Luyện đọc
Học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình luyện thi TOEIC trực tuyến Advance này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.
  • Bài giảng, kỹ năng làm bài...
  • Luyện nghe
  • Luyện đọc