lophoc24h.com

Thi thử TOEIC online


Chương trình luyện thi TOEIC trực tuyến trên lophoc24h gồm 3 cấp độ, từ Sơ cấp tới Trung cấp và Nâng cao. Về cấu trúc, nội dung ôn luyện được xây dựng theo 7 Part - tương đồng với cấu trúc đề thi TOEIC. Sau đây các bạn được

thi thử TOEIC miễn phí

trên cả 7 Part này, gồm bài giảng và bài tập theo từng cấp độ, và làm đề thi thử TOEIC trực tuyến (chấm theo thang điểm TOEIC, có đáp án, giải thích).

Kiểm tra trình độ đầu vào   thi-thu-toeic-online
Đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút giúp đánh giá trình độ TOEIC của bạn, để từ đó chọn chương trình học và luyện thi TOEIC phù hợp nhất

Thi thử TOEIC
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)

Part 1: Photographs

Hướng dẫn: Với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ nghe 4 câu miêu tả về một bức ảnh trong cuốn đề thi. Khi nghe, thí sinh phải chọn câu miêu tả phù hợp nhất với hình ảnh là (A), (B), (C) hay (D), sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet. Những câu miêu tả này không được in ra trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Ví dụ

Bạn sẽ thấy bức ảnh sau:

part-1-photos

Bạn sẽ nghe: Now listen to the four statements.
(A) They’re leaving the room.
(B) They’re turning on the machine.
(C) They’re standing near the table.
(D) They’re reading the newspaper.

Lựa chọn (C) “They’re standing near the table.” miêu tả chính xác nội dung bức ảnh, do vậy bạn chọn đáp án là (C) và đánh dấu vào bản Answer Sheet.

*Mẹo làm bài:
- Xem ảnh trước khi nghe mô tả. Tự đặt các câu hỏi “Ai?”, “Cái gì?”, “Ở đâu?”.
- Tập trung nghe hiểu nghĩa của cả câu.
- Trả lời câu hỏi càng nhanh càng tốt. Nêu không biết cách trả lời, bạn nên đoán câu trả lời rồi chuyển sang xem trước ảnh kế tiếp.

*Bẫy trong câu hỏi:
- Các lựa chọn sai có thể chứa các từ phát âm giống nhau
- Các lựa chọn sai có thể có các đại từ, con số, hay địa điểm sai
- Các lựa chọn sai có thể chứa một từ đúng.

Xem tiếp Bài giảng chiến lược làm bài Part 1
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)
Kiểm tra trình độ đầu vào (đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút)   thi-thu-toeic-online
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)Part 2: Question-Response

Hướng dẫn: Trong mỗi câu hỏi luyện thi TOEIC, thí sinh sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu miêu tả và lựa chọn trả lời. Các câu hỏi và trả lời sẽ không được in ra trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần. Thí sinh cần chọn ra một lựa chọn trả lời chính xác nhất (A), (B) hoặc (C) cho mỗi câu hỏi, sau đó đánh dấu vào bản Answer Sheet.

Ví dụ:
Bạn sẽ nghe: Where is the meeting room?

Bạn cũng sẽ nghe:
(A) To meet the new director.
(B) It’s the first room on the right.
(C) Yes, at two o’clock.

Lựa chọn trả lời chính xác cho câu hỏi “Where is the meeting room?” là (B), “It’s the first room on the right.” Do vậy bạn cần chọn đáp án (B) và đánh dấu vào bản Answer Sheet.

*Mẹo làm bài:
- Chữ đầu tiên trong câu hỏi sẽ giúp bạn biết đó là câu hỏi dạng gì.
What, where, who, why, how – hỏi thông tin.
Do,does, did, are, is, will, can – câu trả lời thường có dạng yes/no.
- Câu hỏi có “or” yêu cầu có sự lựa chọn thì không bao giờ là yes/no. Ví dụ:
“Did you stay at home or go out last night?” -> “I went to a movie.”
- Thỉnh thoảng bạn nghe một câu nói, không phải là câu hỏi nhưng vẫn cần một câu trả lời.
“Thanks for dinner.” -. “You’re welcome.”

*Bẫy trong câu hỏi:
- Chú ý đến các từ phát âm giống nhau (từ đồng âm). Ví dụ: too, two, to…
- Chú ý các câu hỏi đuôi. Ví dụ: That movie was great, wasn’t it?
- Cẩn thận với các câu trả lời gián tiếp. Đôi khi trả lời cho một câu hỏi yes/no lại không có từ yes hay no. Ví dụ: “Is there enough gas in the car?” -> “I just filled it yesterday.”

Xem tiếp Bài giảng chiến lược làm bài Part 2
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)
Kiểm tra trình độ đầu vào (đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút)   thi-thu-toeic-online
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)

Part 3: Conversations

Hướng dẫn: Trong phần này thí sinh sẽ nghe một số đoạn hội thoại giữa hai người. Trong mỗi đoạn hội thoại, thí sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại. Thí sinh cần chọn một phương án trả lời chính xác (A), (B), (C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi, sau đó đánh dấu vào ô tương ứng trong bản Answer Sheet. Những đoạn hội thoại này không được in ra trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Mẹo làm bài:
- Xem trước các câu hỏi và cố gắng nhớ nó trước khi nghe bài đối thoại như vậy bạn sẽ biết thông tin cần nghe là gì.
- Trong khi nghe đối thoại, cố gắng hình dung xem người nói đang ở đâu.
- Hãy đọc mọi lựa chọn trước khi đánh dấu.

Bẫy trong câu hỏi:
- Cẩn thận với những câu trả lời đúng nhưng lại không liên quan gì đến câu hỏi. Hãy đọc kỉ tất cả các lựa chọn.
- Cẩn thận với các con số như ngày, giờ và số lượng người hay vật có thể khiến bạn xao lãng. Xem trước câu hỏi.

Xem tiếp Bài giảng chiến lược làm bài Part 3
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)
Kiểm tra trình độ đầu vào (đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút)   thi-thu-toeic-online
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)

Part 4: Talks

Hướng dẫn: Trong phần luyện thi TOEIC này thí sinh sẽ nghe một số đoạn thông tin do một người nói. Trong mỗi đoạn thông tin, thí sinh phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung được đề cập. Thí sinh cần chọn một phương án trả lời chính xác (A), (B), (C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi, sau đó tô vào ô tương ứng trong bản Answer Sheet. Những đoạn thông tin này không được in ra trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

*Mẹo làm bài:
- Lắng nghe kỹ phần giới thiệu trước mỗi bài nói, từ đây bạn sẽ nắm được số lượng câu hỏi cũng như hình thức thông tin mà bạn sẽ nghe (bài tường thuật báo chí, bản tin thời tiết, quảng cáo, tin nhắn, thông báo…).
- Cố gắng xem trước các câu hỏi trước khi bài nói bắt đầu. Nhờ vậy mà bạn sẽ tập trung nghe những thông tin cần thiết mà câu hỏi yêu cầu.
- Bắt đầu trả lời câu hỏi ngay khi bài nói kết thúc.

*Bẫy trong câu hỏi:
Các loại bẫy có trong các Part 1, 2, 3 đều có trong phần này.

Xem tiếp Bài giảng chiến lược làm bài Part 4
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)
Kiểm tra trình độ đầu vào (đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút)   thi-thu-toeic-online
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)

Part 5: Incomplete Sentences

Hướng dẫn: Một câu sẽ bị thiếu một từ hoặc một cụm từ và có 4 phương án lựa chọn để điền vào. Thí sinh cần chọn ra một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó đánh dấu vào ô tương ứng trong bản Answer Sheet.

*Mẹo làm bài
- Đừng tập trung tìm lỗi chính tả, vì lỗi chính tả không bao giờ xuất hiện trong các lựa chọn trả lời.
- Các từ đứng trước và sau chỗ trống giúp bạn có manh mối để kiểm tra câu trả lời đúng.
- Đọc và hiểu nghĩa của cả câu trước khi trả lời.

*Bẫy trong câu hỏi
- Cẩn thận với các câu trả lời có hình thức sai. Ví dụ: drove, drives, driving
- Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau. Ví dụ: return, retire, reuse
- Cẩn thận với các từ thường bị dung sai. Ví dụ: affect/effect, lend/borrow

Xem tiếp Bài giảng chiến lược làm bài Part 5
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)
Kiểm tra trình độ đầu vào (đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút)   thi-thu-toeic-online
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)

Part 6: Text Completion

Hướng dẫn: Trong đoạn văn sẽ có một số câu bị thiếu một từ hoặc một cụm từ và có 4 phương án lựa chọn để điền vào. Thí sinh cần chọn ra một phương án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó đánh dấu vào ô tương ứng trong bản Answer Sheet.

*Mẹo làm bài
- Luôn nhớ rằng bạn cần tìm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống.
- Đọc cả đoạn văn chứ không chỉ các từ xung quanh chổ trống. Cố gắng hiểu nghĩa của cả đoạn.

*Bẫy trong câu hỏi
- Cẩn thận với những cụm từ lặp và thừa. Ví dụ: keep on continuing, finally at last
- Cẩn thận với những từ không cần thiết. Ví dụ: The apples they are fresh.
- Chú ý đến loại từ và cách chia thì của động từ.

Xem tiếp Bài giảng chiến lược làm bài Part 6
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)
Kiểm tra trình độ đầu vào (đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút)   thi-thu-toeic-online
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)

Part 7: Reading Comprehension

Hướng dẫn: Trong phần luyện thi TOEIC đọc hiểu này, thí sinh sẽ đọc những đoạn tạp chí, bài báo, thư và các tít quảng cáo. Mỗi đoạn sẽ có một số câu hỏi. Thí sinh cần chọn ra một phương án trả lời đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) sau đó đánh dấu vào ô tương ứng trong bản Answer Sheet.

*Mẹo làm bài
- Cũng như trong Part 4, hãy chú ý đến phần giới thiệu. Nó sẽ cho bạn biết số lượng câu hỏi cũng như gợi ý về dạng thông tin trong bài đọc.
- Trong khi đọc, hãy tự đặt ra các câu hỏi “Đối tượng của bài đọc này là ai? Nó được viết để làm gì?”
- Trước hết hãy đọc lướt qua bài đọc, rồi đọc các câu hỏi. Sau đó quay lại bài đọc để tìm câu trả lời.

*Bẫy trong câu hỏi
- Nhiều lựa chọn trả lời chứa thông tin có trong bài đọc, nhưng có thể không liên quan đến câu hỏi.
- Cũng như các phần thi TOEIC khác, hãy cẩn thận với các từ phát âm giống nhau, những con số rối rắm, các hình thức từ sai và các từ có nghĩa giống nhau.
- Đừng bối rối trước các câu hỏi có hình thức như sau:
Ví dụ: Which of the following is NOT mentioned in the article?
This refers to all of the following EXCEPT ...
=> gặp những câu hỏi dạng này bạn chỉ cần đọc các lựa chọn câu hỏi và chọn chi tiết sai hoặc không có thông tin.

Trên đây là những chiến lược học và luyện thi TOEIC. Các bạn sẽ được luyện tập nhiều hơn với các bài tập khác khi Luyện thi TOEIC tại lophoc24h.com

Xemtiếp Bài giảng chiến lược làm bài Part 7

Đoạn văn đơn:
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)

Đoạn văn kép:
Luyện tập (level Sơ cấp)
Luyện tập (level Trung cấp)
Luyện tập (level Nâng cao)
Kiểm tra trình độ đầu vào (đề thi thử TOEIC rút gọn, làm trong 30 phút)   thi-thu-toeic-online
Thi thử TOEIC (luyện thi TOEIC với đề thi giống thực tế, gồm 200 câu, làm trong 2h)