Kích hoạt 2 ngày học miễn phí

Theo yêu cầu của nhiều bạn, chúng tôi sẽ kích hoạt 2 ngày vào học miễn phí cho thành viên nào có yêu cầu.

 

Khi được kích hoạt, học viên có quyền học trên tất các các khóa học của Lophoc24h.

 

Để đăng ký, các bạn gửi email tới hocvien@lophoc24h.com hoặc gửi ý kiến tới chúng tôi với thông tin bắt buộc phải có tên tài khoản đăng nhập

 

Chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn có biết?