Đăng ký trực tiếp để thi TOEIC

Đăng ký trực tiếp để thi TOEIC Theo rất nhiều câu hỏi của các bạn quan tâm, dưới đây là địa chỉ để các bạn tới đăng ký trực tiếp cho kỳ thi TOEIC của mình.

Văn phòng Hà Nội

Số 75 Giang Văn Minh,

Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (04) 3773 2411/3773 2602/03

Fax: (04) 38359 418

Email: hanoi@toeicvietnam.com

toeicvietnam@hn.vnn.vn, info@iigvietnam.com

 

Văn phòng Đà Nẵng

Số 268 đường Trần Phú, Quận Hải Châu,

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: (0511) 3565 888

Fax: (0511) 3565 154

E-mail: danang@toeicvietnam.com, danang@iigvietnam.com

 

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

Số 3, Đường 3 Tháng 2, Phường 11,

Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 3929 2633/34

Fax: (08) 3929 2635

 
(Nguồn: IIG Việt Nam)

Bạn có biết?