Thí sinh thi TOEIC® đạt điểm cao nhất trong quý 04 năm 2010

Thí sinh thi TOEIC® đạt điểm cao nhất trong quý 04 năm 2010

10/2010:

TRẦN QUỐC HUY – 955
TOGAMI KYOKO – 975
TRẦN THỊ ANH THƯ – 960
HUỲNH THỊ THẢO HƯƠNG – 980
VŨ MINH TÀI – 965
TẠ QUANG HUY – 960
NGUYỄN BÌNH MINH – 950
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO – 990
PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG – 965


11/2010:


NGUYỄN THỊ THU TRANG – 975
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH – 960
HOÀNG PHÚC HÂN – 965
NGUYỄN XUÂN LUẬT KHOA – 965
TAKAYOSHI TSUCHIDA – 990
NGUYỄN THẾ DUY – 970
NGUYỄN THỊ THU THẢO – 955
HỒ THỦY LINH – 955
HOÀNG NGỌC KIM – 950

12/2010:

 

TRƯƠNG HOÀNG OANH – 990
LÊ HOÀNG BẢO CHÂU – 960
BÙI NGUYÊN CÔNG – 950
 
(Theo TOEIC Vietnam)