Tạm ngừng hoạt động tên miền leuchong.com

Sau một thời gian dài dùng tên miền leuchong.com, hiện tại BQT tạm dừng dùng tên miền này kể từ ngày 8/3/2010. Các thông tin dẫn đến từ tên miền này sau ngày 8/3/2010 BQT sẽ không chịu trách nhiệm. Vậy thông báo tới tất cả các thành viên được biết.